PALED | PAstoraal en LEvensbeschouwelijke Diversiteit in katholieke scholen

Soms wordt de levensbeschouwelijke diversiteit in scholen als een probleem gezien en krijgen de verschillende actoren in het schoolgebeuren het gevoel dat ze er maar beter afblijven.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (toen nog VSKO geheten) maakte enkele jaren geleden een brochure waarin zowel enkele aanzetten van visie gegeven worden om om te gaan met de superdiversiteit in haar scholen, als ook enkele uitgewerkte concrete good practices in het kader van pastorale thema's.

Deze brochure is nog steeds niet achterhaald naar ons gevoel. De visie is verfrissend en verrassend actueel. Het zou leuk zijn mochten de voorbeelden aangevuld kunnen worden. Dat kan op deze site. Stuur uw uitgewerkte ideeën naar peter@orbitvzw.be.

Ook ideeën en voorbeelden van (inter-)levensbeschouwelijk werken in niet-katholieke scholen zijn welkom. Ze zetten ons op het spoor van de 'interlevensbeschouwelijke competenties' in het onderwijs. 

We verwijzen ook graag naar de hernieuwde brochure 'Vieren op school' die door het vicariaat onderwijs van het bisdom Antwerpen werd gepubliceerd. Hier vind je meer informatie. 

Afbeelding
PALED cover