Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 14:03

26 september 2021 | Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen
Op 3 mei 2021 werd de Boodschap van paus Franciscus voor de 107de Werelddag van de migrant en de vluchteling gepubliceerd. Eerder raakte het thema al bekend en kondigde de sectie Migranten & Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, aan dat in de zes maanden voorafgaand aan de werelddag een maandelijkse mediacampagne zal worden gevoerd. 

In de boodschap drukt paus Franciscus, zoals in Fratelli tutti, zijn blijvende wens uit om na corona niet in een nog koortsachtiger consumeren te vervallen of in nieuwe vormen van egoïsme, maar te gaan denken in termen van ‘wij’, omdat we één mensenfamilie zijn, dat één gemeenschappelijk huis bewoont, onze aarde.  De heilsgeschiedenis heeft een ‘wij’ aan het begin en aan het einde en met in het midden het mysterie van Christus, die stierf en verrees “opdat allen één zijn” (Joh. 17: 21). In onze tijd, is dit "wij" gebroken, gewond en misvormd. De zwaarste prijs wordt betaald door degenen die het gemakkelijkst als ‘anderen’ worden beschouwd: buitenlanders, migranten, gemarginaliseerden, al  wie  in marges van het bestaan moet wonen. De waarheid is echter dat we in hetzelfde schuitje zitten en dat we geroepen zijn om de muren die ons scheiden af te breken. 

In zijn boodschap roept de paus vooreerst katholieke gelovigen en vervolgens alle mannen en vrouwen in de wereld op om samen op weg te gaan naar een steeds groter "wij". ‘Katholiek’ zijn betekent immers dat we ‘één lichaam en Geest zijn’, dat we geroepen zijn tot één en dezelfde hoop. Die Geest stelt ons in staat iedereen te omhelzen en om gemeenschap in verscheidenheid op te bouwen, om verschillen te verenigen zonder een uniformiteit op te leggen die depersonaliseert. Precies door de ontmoeting met buitenlanders, migranten, vluchtelingen en door de interculturele dialoog die daaruit kan ontstaan, hebben we de kans om als Kerk te groeien.  De katholieke gelovigen zijn dan ook geroepen om zich in te zetten om de Kerk steeds inclusiever te maken. Dat betekent vandaag dat we de straat op moeten gaan naar de marges van het menselijke bestaan, om op zoek te gaan naar de verlorenen en om de gewonden te genezen. De paus roept vervolgens alle mannen en vrouwen in de wereld op om samen op weg te gaan om de menselijke familie weer bij elkaar te brengen, om samen een toekomst van gerechtigheid en vrede op te bouwen en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. De migratiebewegingen van vandaag bieden ons een kans om onze angsten te overwinnen en ons te laten verrijken door de diversiteit van ieders gaven. Dan veranderen grenzen in bevoorrechte ontmoetingsplaatsen, waar het wonder van een steeds groter "wij" kan gebeuren.

Dit "wij" dat ook een grotere medeverantwoordelijkheid wordt, garandeert ook de juiste zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Er is een persoonlijke en collectieve inspanning nodig voor alle broeders en zusters die in nood blijven verkeren, maar ook om een ​​meer duurzame, evenwichtige en inclusieve ontwikkeling te bereiken. De aarde is een ​​gemeenschappelijke schat, waar iedereen zonder uitzondering voor zou moeten zorgen en waarvan iedereen, ook zonder uitzondering, de vruchten kan gebruiken.

Bron: Attent - Kerknet

Zie ook: Naar een steeds groter 'WIJ'

Organisatie/gemeenschap
Rooms-Katholieke Kerk