Onze leden

Ingediend door ORBIT Antwerpen op wo, 20/10/2021 - 14:37

Zoals ons charter omschrijft, is PAREL een samenwerking tussen mensen uit diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen van het Antwerpse. Maar wie zijn de leden van PAREL achter dit charter? Wie bouwt er mee aan dit verhaal van interlevensbeschouwelijke dialoog? Wie engageert zich om samen te werken aan ontmoeting en verbinding in stad Antwerpen?

Kort samengevat: diversiteit is troef bij de leden van PAREL. Tijdens onze zeswekelijkse afspraak komen we samen met een brede groep personen die een ruime waaier aan religies en levensbeschouwingen weerspiegelen.

Niet alleen levensbeschouwelijke diversiteit kenmerkt PAREL, onze leden hebben ook uiteenlopende drijfveren om zich te engageren voor deze groep. Zo vertegenwoordigen sommige leden een gemeenschap of levensbeschouwelijke organisatie bij PAREL. Ze komen naar ons overleg in naam van die gemeenschap of organisatie en werken vanuit dat opzicht aan interlevensbeschouwelijke dialoog. Leden hoeven echter niet noodzakelijk vertegenwoordigers te zijn van een religie of levensbeschouwing. PAREL wil een platform zijn dat vertrekt vanuit een overtuiging en een sterke verbondenheid met een bepaalde religie of levensbeschouwing. Personen die zich daarin herkennen en die zich willen engageren om te werken aan verbinding en ontmoeting in de stad, maken dus ook deel uit van ons platform en zijn meer dan welkom om zich aan te sluiten.

PAREL