Panelgesprek 'Religieuze Diversiteit in het Godsdienstonderwijs'

Ingediend door ORBIT Antwerpen op wo, 02/03/2022 - 12:33

Panelgesprek Religieuze Diversiteit in het Godsdienstonderwijs
Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies - Brussel

In Vlaanderen staan de lessen godsdienst in lagere en middelbare scholen  van het Gemeenschapsonderwijs onder druk. Steeds meer stemmen gaan op om het onderricht in religie onder te brengen in een algemeen levensbeschouwelijk vak. Men wil daarbij leren ‘over’ religie in plaats van onderwijs ‘in’ godsdienst en traditie. De Faculteit voor Theologie en Religiestudies brengt in dit colloquium experten bij elkaar om over dit thema van gedachten te wisselen? Het is de bedoeling dat we visies verwoorden en eventueel modellen concipiëren om beleidsmakers attent te maken op de specifieke waarden en uitdagingen van religieonderwijs in een diverse samenleving. Kan men vanuit religieus perspectief een vruchtbare synergie tussen de erkende godsdiensten bewerken? Wat is daartoe nodig? Wat leeft aan de basis? Is er überhaupt nood aan een aparte godsdienstles per religie? Wat zijn de voor- en nadelen van een vak algemene levensbeschouwing? Hoe maken we met andere woorden religieuze diversiteit concreet in het onderwijs? Deze en nog meer sub-vragen komen aan bod? Het spreekt vanzelf dat elk panellid eigen accenten kan aanbrengen in het debat. 

Keynotespreker:
Dr Dick Würsten
Inspecteur PEGO

Panelleden:
Ds Katelijne De Poortere
Leerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst

Philippe De Bruyn
Inspecteur Orthodoxe Godsdienst

Brahim Laytouss
Islamoloog

Hugo Durinck
Senior Lector Moraalfilosofie

Programma 24 maart 2022
 11:00: Inleiding en keynote
11:45: Eerste respons van het panel
12:30: Lunch
13:30: Panelgesprek
14:30: Debat met aanwezigen

Bij te wonen in de aula van de Faculteit (Bollandistenstraat 40 – 1040 Brussel) of digitaal via: http://protestafac-ac-be.zoom.us/j/2016457581

Organisatie/gemeenschap
Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies