Boekvoorstelling: De geschiedenis van het atheïsme in België

Ingediend door ORBIT Antwerpen op di, 22/03/2022 - 09:33

Boekvoorstelling en gesprek met het publiek: 'De geschiedenis van het atheïsme in België' | Donderdag 24 maart

Geschiedenis van het atheïsme in BelgiëIn een enquête van het Pew Research Center uit 2018 definieert 19 procent van de Belgische respondenten zichzelf als atheïst. In geen enkel ander West-Europees land uit het onderzoek haalt het aandeel van burgers dat zich in deze termen identificeert zo een hoog percentage.

Het recent gepubliceerde boek 'De Geschiedenis van het atheïsme in België', een uitgave van Liberas vzw en de Association Belge des Athées, plaatst voor de eerste maal de actieve ontkenning van het bestaan van God in België in een historisch perspectief. Verschillende leden van de Secular Studies Association Brussels (SSAB) werkten mee aan deze studiebundel. SSAB bundelt als interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel expertise rond het denken en handelen van ongelovigen en buitenkerkelijken.

Tijdens dit webinar zullen verschillende auteurs dieper ingaan op vrijdenkers die zich, al dan niet in dialoog met gelovigen, doorheen de negentiende en twintigste eeuw op verschillende wijzen hebben ingezet om het atheïstische gedachtegoed te verspreiden.

Informatie en inschrijven kan op de website van het humanistisch verbond. 

Organisatie/gemeenschap
Humanistisch Verbond