Jodendom

De joodse gemeenschap van Antwerpen

Sinds de Middeleeuwen zijn er joodse mensen in Antwerpen. Al naargelang de politiek van het ogenblik, toegelaten, aanvaard of niet.

Sinds de onafhankelijkheid van België zijn de rechten en plichten van de joodse medeburgers dezelfde als van katholieken of van protestanten.

In Antwerpen is de diversiteit binnen de joodse gemeenschap groot. Alle Antwerpenaren kennen de zeer herkenbare joodse religieuze mannen met hun bijzondere hoeden en denken dat zij de enige echte joden zijn. Nochtans zijn er naast die groep, joodse mensen die in Antwerpen wonen sinds enkele generaties en die niet herkenbaar zijn.

Dus we hebben zeer orthodoxe joodse Antwerpenaren, herkenbaar, gewoon orthodoxe joodse mensen, herkenbaar aan hun keppeltjes en de groep van de doorsnee joodse mensen.

De ene groep is veel meer bezig met geloof en praktijk dan de andere groep. De laatste groep houdt zich enkel aan rituelen bij geboorte, huwelijk en begrafenissen, met daar tussenin de groep die elke zaterdag naar de synagoge gaat en de wetten van het joods eten volgt, wat die laatste groep niet altijd doet.

Dus over DE joodse gemeenschap spreken is niet mogelijk en alle joodse mensen over één kam scheren ook niet. Dat is stigmatiseren.

Wil jij graag meer informatie over de joodse gemeenschap in Antwerpen? Wij hebben een brochure ter beschikking die u uitgebreid laat kennismaken hiermee. 'Joden, leven in Antwerpen' is te verkrijgen bij ORBIT Antwerpen (antwerpen@orbitvzw.be) of bij de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen (acjcb1@gmail.com) aan €5 per stuk (+ €2 voor verzending).