Taoïstische Alchemie

Kernovertuigingen

Van de drie grote levensbeschouwingen/religies in China is het taoïsme de oudste, naast confucianisme en boeddhisme. De oorsprong ligt in een ver verleden, maar zo'n 2500 jaar geleden waren er al duidelijke schriftelijke bronnen, zoals de ​Daodejing of ​Het boek van de Weg en zijn Uitstraling​. Eigenlijk bestaat ”het” taoïsme niet, maar zijn er diverse stromingen en individuen die als taoïstisch bestempeld kunnen worden. Een van die stromingen is de ‘taoïstische alchemie’.

Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Stichter Zuidelijke Alchemie ZHANG BODUAN
Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Stichter Zuidelijke Alchemie ZHANG BODUAN

In wezen gaat het om een methode om de taoïstische praktijk te realiseren. Centraal staat het leven: een natuurlijk, lang, gezond en aangenaam leven, waarvoor harmonie en vereniging met ​Dao nodig is. ​Dao is dat eeuwige van waaruit alles ontstaat en waar alles bij vergaan weer naar terug gaat en dat zelf niet aan die kringloop onderhevig is. Het is datgene wat we niet kennen, maar waarmee we door de praktijk van het (taoïstische) leven wel in verbinding kunnen komen. Hiervoor moeten we omgekeerd leven: in plaats van met de gewone gang van zaken mee te evolueren (onze eenheid te verliezen) en daardoor het eeuwige te verliezen moeten we onze eenheid herstellen en bewaren: ons lichaam (inclusief onze geest), ons sociale leven en ons kosmisch bestaan moeten in het teken van harmonische eenheid staan. Om dit te bereiken moeten we ons vooral van onnatuurlijke, aangeleerde en geforceerde zaken ontdoen (​wuwei​) en onze oorspronkelijke natuurlijkheid (​ziran​) terugvinden. De alchemie is de ideale weg om dit te doen. Concreet werkt de taoïstische alchemist aan de levenskracht, de persoonlijkheid en de ongebruikte vermogens van de mens om via stapsgewijze transformatie tot bevrijding van de menselijke beperkingen te komen. Kerngegevens zijn o.a. positieve actie, onderzoekende levenshouding, nadruk op dit leven (niet op een ‘afterlife’) en concrete effecten van transformatie bereiken in het leven.

Structuur/organisatie

Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Tuin BETA centrum
Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Tuin BETA centrum

Taoïstische alchemie wordt binnen diverse milieus beoefend. Traditioneel werd het vooral door kloosterlingen en kluizenaars beoefend, maar ook leken die in het gewone maatschappelijke leven staan kunnen alchemist zijn. In de Antwerpse context is de zogenaamde Zuidelijke Traditie vertegenwoordigd,  waarvan de wortels duizend jaar teruggaan. Het is een lekentraditie, meestal gedragen door alchemistenkoppels die door hun levenswijze de alchemie levend houden en zichtbaar maken. Via onderwijs in de achtergronden en trainingen kunnen de mensen individueel, als koppel of in groep de diverse facetten van de alchemie bedrijven. Verspreid over België en Nederland zijn er verschillende regionale vertegenwoordigers.

Diversiteit

Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Zuidelijke Alchemie Tempel
Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Zuidelijke Alchemie Tempel

De taoïstische levensbeschouwing/filosofie is zeer open en egalitair. Er zijn geen exclusieven. Vrouwen en mannen worden gezien als fundamenteel gelijkwaardige wezens met variërende verhoudingen van yinyang karakteristieken (iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen).

Iedereen staat op gelijke voet en dat geldt in het moderne taoïsme ook voor niet-Chinezen. In de taoïstische alchemie krijgt elkeen dus de middelen aangereikt om tot de harmonische vereniging met ​Dao​ te komen.

 

Maatschappelijk engagement

Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Gezondheidstraining
Taoïstische alchemie - (c) Wu An, Gezondheidstraining

Het is gebruikelijk voor taoïstische alchemisten om een aantal maatschappelijke taken op te nemen. Dit houdt o.a. in dat zij vaak binnen en buiten hun gemeenschap onderwijsopdrachten en/of sociale functies waarnemen en/of adviseren over en helpen met alles wat met leven te maken heeft: gezondheid, welzijn, levensfilosofie, omgaan met de beperkingen van het leven (zoals de dood), ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving,... Een belangrijk principe is dat mensen vrij moeten zijn, maar met dien verstande dat ze de rest van de kosmos zo weinig mogelijk schade mogen toebrengen.

Geschreven door: prof. Dr. Dan KJ Vercammen & BETA