Interlevensbeschouwelijke bijeenkomst | 9 september 2023 | Transitiefestival Deurne

Ingediend door Peter Keersmaekers op vr, 14/07/2023 - 14:53
Logo Festival van Verbinding

Op zaterdag 9 september wordt het eerste Transitiefestival georganiseerd in Deurne, een festival rond wat we kunnen doen als individu en als gemeenschap in deze veranderende tijden. Het thema religie en levensbeschouwing is hier een belangrijk onderdeel van. Er zal een ontmoeting van mensen met verschillende levensbeschouwingen ingepland worden om samen een transitie-gerelateerd thema te bespreken en becontempleren.

De inter-religieuze en inter-levensbeschouwelijke bijeenkomst zal plaats nemen via verschillende gesprekstafels, waar we eerst mensen vrij plaats laten nemen in groepjes van 4 à 6 personen. Na een eerste korte introductie van de aanwezige religies en levensbeschouwingen, neemt een eerste ronde plaats waar een transitie-gerelateerd thema besproken wordt. Vervolgens stellen we voor de tweede ronde een herorganisatie van de groepen voor, zodat mensen van verschillende religies en uit andere kringen gemengd komen samen te zitten. Dan wordt met deze groepen hetzelfde thema opnieuw besproken. Tenslotte kunnen de korte samengevatte punten opgenoemd kunnen worden aan de hele groep.

De organisatie Vuurwerking heeft als doel individuen en gemeenschappen in te lichten, te inspireren en activeren rond thema's die noodzakelijk zijn in de transitie naar een nieuwe wereld die roept om duurzaamheid, samenwerking en bewustzijn rond enerzijds uitwendige aspecten als klimaat, energie, voeding, grondstoffen, economie, gezondheid, educatie,... en anderzijds inwendige aspecten als mentale zorg, zelf-bewustzijn en vertrouwen, wijsheid en spiritualiteit in al zijn facetten,...

Vuurwerking is pas sinds maart van dit jaar actief en heeft momenteel als hoofddoel het organiseren van dit Transitiefestival, waar deze doelstellingen in de breedte benaderd worden. In eerste instantie is dit bedoeld voor de lokale gemeenschap, maar in de context van het festival ook om deze als toonvoorbeeld te gebruiken voor het grotere publiek. Er worden ook maandelijkse buurtbijeenkomsten georganiseerd om de cohesie van de gemeenschap hier te versterken en potentiële verbindingen en samenwerkingen te creëren (met aangename successen). Ook worden sporadisch workshops georganiseerd, o.a. met samenwerking van externe organisaties zoals Hou't Hart vzw. Binnenkort wordt een nieuwe workshop gepland om samen verdere festival-attributen te ontwerpen, waaronder eenvoudige, bereikbare en duurzame technologieën, zoals een zonne-oven en compost-toilet.

Contactpersoon: Kurijn | kurijn@gmail.com | +32 484 466 488
Laatste info: klik hier.

Organisatie/gemeenschap
Vuurwerking