VASTEN-RAMADAN | Inspiratiemap

Inspiratiemap "Wij vasten"

Van 22 februari tot en met 8 april 2023 loopt de katholieke veertigdagentijd. Van 22 maart tot en met 21 april 2023 loopt de islamitische vastenmaand ramadan. Dit wil zeggen dat moslims en christenen samen vasten gedurende tweeënhalve week: van 22 maart tot 8 april 2023. Deze overlappende vastenperiode zal de komende jaren steeds wat langer worden, tot een maximale overlap in 2026.

Attent Bisdom Antwerpen en ORBIT Antwerpen werkten een inspiratiemap uit die wellicht ideeën biedt voor acties en bezinning, ook voor de volgende jaren waarin de christelijke vasten en de islamisische ramadan elkaar overlappen. Dit mag leiden tot grotere verbondenheid en grondige verdieping.

In deze inspiratiemap willen wij vanuit de Attent werkgroep Migratie Diversiteit Gastvrijheid aan de lokale geloofskernen en pastorale eenheden impulsen geven om stil te staan bij dit aspect van ons geloof, dat wij delen met onze moslimbroeders- en zusters. Voor vele mensen is vasten vandaag lang niet meer vanzelfsprekend. We kunnen ons dan ook laten inspireren door onze vastende medemensen – christenen en moslims. Je kan uit deze map een of enkele ideeën kiezen om te gebruiken binnen jouw geloofsgemeenschap, afhankelijk van de lokale context en de beschikbare mensen en tijd.

Zie het als een kans tot nieuwe ontmoetingen, om je blik te verruimen, om te groeien als mens en als gelovige, om dichter te komen tot die ene God die ons – christenen en moslims - nabij is.

Overlap vasten-ramadan in de komende jaren

Jaar Begin overlap Einde overlap
2023 22 maart 8 april
2024 14 februari 31 maart
2025 5 maart 20 april
2026 18 februari 5 april
2027 10 februari 28 februari

Zie ook de website van Attent: klik hier.

De inspiratiemap kan je hier downloaden.