Wat is PAREL?

Ingediend door ORBIT Antwerpen op do, 03/12/2020 - 16:26
Logo PAREL liggend

PAREL is het Platform van Antwerpse Religies En Levensbeschouwingen, een samenwerking tussen mensen uit diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen van het Antwerpse.  

PAREL is de voortzetting van de vroegere werkgroep ‘Zingeven Verbindt’, die sinds 2015 werkzaam is onder de impuls van ORBIT Antwerpen (www.orbitvzw.be/antwerpen). Sindsdien ijvert de groep voor het versterken van wederzijds begrip, respect en verbondenheid tussen levensbeschouwingen.

PAREL wil een gespreksplatform zijn voor een maximaal aantal levensbeschouwingen uit Antwerpen en omgeving. We streven naar ontmoeting, begrip en respect tussen deze levensbeschouwingen en willen elkaar een stem geven. We hopen op deze manier ook een gesprekspartner te worden voor het stadsbestuur en andere beleidsorganen inzake het thema ‘interlevensbeschouwelijkheid’.

De visie en doelen van PAREL staan omschreven in ons charter. Met dit charter wil Parel

  • een basis leggen voor gelijkgestemdheid en continuïteit in de werking en
  • een gespreksbasis aanbieden aan levensovertuigingen die lid willen worden.

Je vindt het charter hier.

PAREL wil het samenleven en de samenwerking tussen mensen uit diverse religies en levensbeschouwingen bevorderen.
PAREL wil mensen ondersteunen om met elkaar de dialoog aan te (blijven) gaan.
PAREL richt zich daarbij expliciet op de Antwerpenaren zelf door hen te stimuleren tot contact met andere levensbeschouwingen dan de hunne, en hen competenties bij te brengen om dit succesvol te doen.

PAREL ondersteunt de bestaande contacten tussen de verschillende gemeenschappen en stimuleert nieuwe contacten en samenwerkingsverbanden.

Een belangrijk doel van PAREL is om de levensbeschouwelijke diversiteit in Antwerpen en omgeving onder de aandacht van het grotere publiek te brengen.

PAREL ontwikkelt daarom initiatieven en middelen die bijdragen tot een uitwisseling die rechtvaardig en vredevol samenleven bevorderen.

Dit alles heeft in het verleden geleid tot een hele reeks activiteiten met als doel de ontmoeting tussen levensbeschouwingen mogelijk te maken.  Zoals gezegd gebeurde dat onder de naam Zingeven Verbindt.