Wereldvluchtelingendag 2021

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 13:29

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling' (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

Israëlzondag - 2 mei 2021 VPKB

Ingediend door Danny Rouges op wo, 21/04/2021 - 18:32

In het liturgisch jaar van de kerken in de VPKB wordt een extra zondag besteed aan de verbinding met het jodendom. Voor die zondag in de buurt van de dag van de Sjoa wordt telkens materiaal klaargemaakt. Dit jaar is dat op 2 mei 2021. Het thema is deze keer de sabbat en de tekst heeft als titel meegekregen ‘Van ophouden weten’.

#FAKE IMAGES

Ingediend door Peter Keersmaekers op vr, 29/01/2021 - 15:38

FAKE NEWS

Dagelijks komen duizenden berichten en beelden op ons af. Ze overspoelen ons via verschillende kanalen, zoals sociale media, televisie of gedrukte pers. Maar vertellen ze altijd de waarheid? Fake news en fake images sluipen binnen: soms onschuldig, maar soms ook erg gevaarlijk. Zeker omdat we er zo vatbaar voor zijn.