Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 14:03

26 september 2021 | Katholieke Werelddag van migranten en vluchtelingen
Op 3 mei 2021 werd de Boodschap van paus Franciscus voor de 107de Werelddag van de migrant en de vluchteling gepubliceerd. Eerder raakte het thema al bekend en kondigde de sectie Migranten & Vluchtelingen van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, aan dat in de zes maanden voorafgaand aan de werelddag een maandelijkse mediacampagne zal worden gevoerd. 

Wereldvluchtelingendag 2021

Ingediend door ORBIT Antwerpen op vr, 18/06/2021 - 13:29

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling' (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

Israëlzondag - 2 mei 2021 VPKB

Ingediend door Danny Rouges op wo, 21/04/2021 - 18:32

In het liturgisch jaar van de kerken in de VPKB wordt een extra zondag besteed aan de verbinding met het jodendom. Voor die zondag in de buurt van de dag van de Sjoa wordt telkens materiaal klaargemaakt. Dit jaar is dat op 2 mei 2021. Het thema is deze keer de sabbat en de tekst heeft als titel meegekregen ‘Van ophouden weten’.