NOUS TOUS met nabespreking door Pierre Pirard en Antwerpse bruggenbouwers

Ingediend door ORBIT Antwerpen op wo, 17/11/2021 - 19:17
30 november in cinema Lumière Antwerpen Pierre Pirard laat in deze documentaire dappere burgers van verschillende geloofsovertuigingen aan het woord die elk op hun manier bouwen aan een harmonieuze samenleving. Verhalen van over de hele wereld tonen hoe deze mensen bruggenbouwen tussen verschillende gemeenschappen en diversiteit benutten als een bron van rijkdom.

'Allen van dezelfde waarde' Trefdag

Ingediend door ORBIT Antwerpen op di, 26/10/2021 - 14:35

14 mei 2022 9u-13u | Trefdag Attent 'Allen van dezelfde waarde'

In “Fratelli tutti – Allen broeders en zusters” (2020) roept paus Franciscus  op om open samenlevingen te bedenken en te ontwikkelen. Samenlevingen zonder honger, armoede, geweld en oorlog. Samenlevingen die de zorg voor de aarde ook dringend verder versterken. Dit vraagt om betere politiek, meer dialoog en meer vriendschap in de samenleving. 

Attent gaat tijdens deze trefdag op weg om de uitdagende boodschap van Fratelli tutti te vertalen naar concreet solidair, diaconaal handelen.

Diocesane avond over verkondiging vandaag

Ingediend door ORBIT Antwerpen op di, 28/09/2021 - 09:35
Op de herdenkingsdag van de heiligverklaring van pater Damiaan nodigt CCV Antwerpen iedereen uit voor een inspirerende avond over verkondiging vandaag. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Missio en staat in het teken van de band tussen ecologie en evangelisatie. Het thema van Missio dit jaar luidt dan ook 'Geloof doet delen'. Hoe delen wij de zorg voor de schepping?

Gebedsdiensten en vieringen vanaf 1 september

Ingediend door ORBIT Antwerpen op di, 31/08/2021 - 15:05

Vanaf woensdag 1 september mogen erediensten weer doorgaan zonder beperkingen van aantal en afstand, dat werd besloten door het overlegcomité en vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 25 augustus 2021. Social distancing (van 1,5m) is niet meer van toepassing en de regels die beperkingen oplegden van het aantal gelovigen, vallen weg. Het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht.